POVEZAVE

Nekaj uporabnih povezav spletnih strani za lažje poslovanje.

 • DURS – Davčni predpisi in pojasnila (www.durs.gov.si)
 • Imenik zavezancev za DDV (ddv.inetis.com)
 • Obresti med povezanimi osebami (www.durs.gov.si)
 • Zakonodaja – državni zbor (sprejeti zakoni, čistopisi in predlogi zakonov) (www.dz-rs.si)
 • Uradni list online (www.uradni-list.si)
 • AJPES – Podatki iz letnih poročil (www.ajpes.si)
 • E-UPRAVA – Storitve javne uprave za državljane in podjetja (register predpisov, sodni register, informacije o delu, zaposlitvi, podjetništvu,… registracija s.p., navodila za ustanovitev društva…) (e-uprava.gov.si)
 • Banka Slovenije (www.bsi.si)
 • Transakcijski računi pravnih oseb (www.bsi.si/)
 • Tečajnica (www.bsi.si)
 • EURIBOR – Podatki o gibanju obrestnih mer (www.euribor.org)
 • Slovenski inštitut za revizijo – računovodski standardi in pojasnila, kontni načrti in okvirji, registri revizijskih družb, revizorjev, računovodij, davčnikov, cenilcev podjetij… (www.si-revizija.si)
 • Spletišče slovenskega sodstva (sodišča, sodna praksa, zemljiška knjiga…)  (www.sodisce.si)
 • Slovenska sodna praksa   (www.sodnapraksa.si)