CELOVITE STORITVE

Računovodske storitve

Računovodske storitve zajemajo vsa opravila, ki so potrebna za zagotavljanje pravilnega in pravočasnega vodenja poslovnih knjig. Računovodske storitve opravljamo tako, da naročnik prinaša dokumentacijo v obdelavo ali mi prevzamemo dokumentacijo na sedežu podjetja ali preko elektronske pošte.
V kolikor naročnik ne želi imeti dela s kakršnimi koli računovodskimi opravili smo  tukaj mi. (Računovodski servis Altek d.o.o.)
Skrbimo, da so vsa potrebna poročila pravilno in pravočasno oddana ustreznim zunanjim uporabnikom ( Ajpes, DURS, Statistični urad, banke).

Knjigovodske storitve

Naročnikovo dokumentacijo bomo poknjižili in izdelali vse potrebne obračune. Po obdelavi so vedno na voljo različna poročila, ki so vezana na preteklo poslovanje ( odprte postavke terjatev in obveznosti, izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izpis opominov, izpis IOP obrazcev).
Poleg splošnih računovodskih predpisov, bomo upoštevali tudi davčne predpise, ki se nanašajo na preteklo poslovanje in v okviru zakonov in drugih predpisov iskali možnosti za optimiranje davčne obremenitve.